KAL-PAB dzi¶

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAL-PAB” Sp. z o.o. jest nowoczesn± firm± oferuj±c± szeroki wachlarz usług. Nasz± ambisj± jest spełnianie życzeń klientów,dlatego stale przygotowujemy się do podejmowania nowych wyzwań. Cały czas przygotowujemy się do nowych wyzwań. Obecnie firma oferuje usługiw zakresie:

Ochrony:

 • ochrony osób i mienia,
 • montażu systemów alarmowych i promowanie nowych technologii,
 • doradztwa i zapewniania bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony osobistej, podsłuchów itp.

Usług porz±dkowych:

 • usługi porz±dkowe wewn±trz obiektów,
 • utrzymanie terenów zewnętrznych,
 • prac zimowego utrzymania,
 • usług specjalistycznych jak mycie i czyszczenie konstrukcji, elewacji, zabezpieczania powierzchni, usuwania trudnych zabrudzeń itp.,
 • prace czysto¶ciowe na wysokoci i w miejscach trudnodostępnych

Inne:

 • zarz±dzanie nieruchomo¶ciami,
 • praca czasowa,
 • usługi gastronomiczne,
 • organizację szkoleń wg zapotrzebowania zleceniodawcy,
 • obsługę parkingów.


O firmie


Historia
Dzi¶

  o firmie | oferta | osi±gnięcia | inne | kontakt
Copyright © 2003, KAL-PAB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt: Maciej Szylke