Praca czasowa

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAL-PAB Sp. z o.o. oferuje prace czasow± jako bardzo korzystne rozwi±zanie, poprawiaj±ce funkcjonowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza borykaj±cych się z problemami zatrudnienia i w sytuacjach, gdy pracownicy s± potrzebni tylko na pewien czas. Nie potrzeba zatrudniać nowych pracowników, wystarczy ich wynaj±ć. Pomoże to wyeliminować wiele problemów kadrowych, płacowych i innych z nimi zwi±zanych. Dysponujemy wieloma zarówno wykwalifikowanymi, jak i niewykwalifikowanymi osobami, które z powodzeniem mog± pracować na różnych stanowiskach (np.: jako robotnicy na halach produkcyjnych, handlowcy w salonach sprzedaży, pracownicy w magazynach, czy kasjerzy).  o firmie | oferta | osi±gnięcia | inne | kontakt
Copyright © 2003, KAL-PAB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt: Maciej Szylke