Ochrona osobista

Istotą tej formy ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom. Oferta jest skierowana do osób fizycznych i firm, gdzie specyfika zawodu lub inne okoliczności uzasadniają tę formę ochrony.

W ten sposób ochraniane są osoby, które czują się zagrożone, np. osoby dokonujące transakcji finansowych, jak zakupu domu czy samochodu, bez konieczności absorbowania ich uwagi sprawami bezpieczeństwa. Popularne staje się odwożenie i przywożenie dzieci ze szkoły lub innych zajęć. Coraz częściej ochraniane są też prywatne osoby i ich goście podczas uroczystości rodzinnych. Istnieje możliwość wynajęcia uzbrojonego kierowcy-ochroniarza, również z samochodem. Możliwe jest też wyposażenie klienta w środki ochrony osobistej, jak kamizelka, lub zastosowanie innych form, zależnie od zapotrzebowania.

Firma KAL-PAB ochraniała wizyty najważniejszych polskich osobistości: prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera Leszka Millera, wicepremiera Marka Pola oraz wielu ministrów podczas wizyt w obiektach na terenie ziemi kaliskiej. Zabezpieczała także wizyty gości zagranicznych, w tym ambasadora Izraela w Polsce, Szewacha Weissa

Powyższe działania pozwoliły nam na zebranie dużego bagażu doświadczeń. W trakcie przygotowań zabezpieczania imprez i w czasie ich trwania ściśle współpracujemy z policją. Niewątpliwym doświadczeniem i satysfakcją dla naszych pracowników był także kontakt i możliwość pracy ramię w ramię z pracownikami BOR.


Oferta

Ochrona osób i mienia

Ochrona fizyczna

Stacjonarna obiektów
Osobista
Imprez

  o firmie | oferta | osiągnięcia | inne | kontakt
Copyright © 2003, KAL-PAB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt: Maciej Szylke