Sprzątanie obiektów - HACCP

Szczególne wyzwanie dla firm sprzątających stanowią obiekty, w których produkuje się żywność. Producenci żywności są ustawowo zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzanych produktów, a zakłady te podlegają ostrym rygorom higienicznym. Stosowne dyrektywy unijne nakładają na małe przedsiębiorstwa obowiązek wdrażania i stosowania zasad GMP (od: Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (od: Good Hygiene Practice – Dobra Praktyka Higieniczna), a na dużych producentów – systemu HACCP (od: Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli), które wymagają bezwzględnego przestrzegania czystości na każdym etapie produkcji.

Firma usługowa podejmująca się świadczenia usługi u takiego klienta musi zdawać sobie sprawę z konieczności podporządkowania się nałożonym rygorom. Przedsiębiorstwo KAL-PAB świadczy z powodzeniem usługi w takich zakładach i posiada duże doświadczenie w tym zakresie.


Oferta

Usługi porządkowe

Sprzątanie obiektów
Sprzątanie szpitali
Sprzątanie obiektów - HACCP
Utrzymanie terenów zewnętrznych
Usprzętowienie
Sprzedaż - doradztwo

  o firmie | oferta | osiągnięcia | inne | kontakt
Copyright © 2003, KAL-PAB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt: Maciej Szylke