Utrzymanie terenów zewnętrznych

Firma KAL-PAB oferuje swoim klientom dodatkową usługę – utrzymanie terenów zewnętrznych. W jej ramach zapewniamy:

– ręczne i mechaniczne zamiatanie chodników, dróg dojazdowych, ewakuacyjnych itp.,

– pielęgnację zieleni – prace ogrodnicze, koszenie i podlewanie trawników,

– zamiatanie i uprzątanie opadłych liści, gałęzi, konarów, wiatrołomów,

– odśnieżanie ręczne i mechaniczne, usuwanie gołoledzi, udrażnianie przejść i przejazdów, a także ich utrzymanie z zastosowaniem piaskowania i środków chemicznych,

– inne prace porządkowe.


Oferta

Usługi porządkowe

Sprzątanie obiektów
Sprzątanie szpitali
Sprzątanie obiektów - HACCP
Utrzymanie terenów zewnętrznych
Usprzętowienie
Sprzedaż - doradztwo

  o firmie | oferta | osiągnięcia | inne | kontakt
Copyright © 2003, KAL-PAB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt: Maciej Szylke